עמוד הבית

גודל טקסט      
נגישות לשירות נגישות לשירות

  • מדיה

קו שווה פוטנציאל

קו שהעומד ההידראולי זהה לכל אורכו בנקודת זמן מסוימת.

עבור לתוכן העמוד