עמוד הבית

גודל טקסט      
נגישות לשירות נגישות לשירות

  • פס

שינויים בתנאי הסף ובמועד הגשת הצעת המכרז- עבודות דיגום ובדיקות מעבדה של שפכים סינטאריים

שינויים בתנאי הסף ובמועד הגשת הצעת המכרז- עבודות דיגום ובדיקות מעבדה של שפכים סינטאריים (הגדל)
  שינויים בתנאי הסף ובמועד הגשת הצעת המכרז

עבור לתוכן העמוד