ביטול קו המים המנדטורי – רחוב הרצל

מטרת הפרויקט הינה ביטול הקו המנדטורי של מקורות (וחיבורי מקורות שנמצאים עליו) שחצה את העיר ברחוב הרצל. זהו קו שהונח לפני כ-70 שנה וסבל מבעיות רבות. חלק ראשון של הפרויקט כבר בוצע והונחו קווים ברחוב ההסתדרות ובן אליעזר (הרמ"א). כיום מבצעים את הנחת הקווים ברחוב הרצל. הפרויקט צפוי להסתיים בסוף שנת 2018.

בעבר חלק ניכר מצריכת המים של העיר סופקה באמצעות קו זה. ואילו כעת העיר מחוברת למערכת הזנה מאזורי לחץ שונים של מקורות, דבר המשפר בצורה משמעותית ובמאות אחוזים את אמינות אספקת המים וכן את נושא ביטחון המים בשעת חירום.

החלפת קוים במתחמים לא מוסדרים: הלן קלר, דבורה הנביאה, חג'ג' 2

הפרדת רשתות המים של המתחמים הבלתי מוסדרים, במטרה לאפשר מדידת צריכת המים של כל מתחם ומתחם באופן פרטני.

שיקום תשתיות פרדס שניר – כביש המעטפת 10+14

הנחת קווי מים באורך כ-600 מ' לאורך כבישים מס' 10 ו-14 באזור פרדס שניר. ביצוע הקווים נעשה במקביל לפרויקט הביוב "מאסף מערבי" בכדי למנוע פתיחה כפולה של הכביש ולמזער פגיעה באיכות החיים, לרווחת התושבים.

שיקום שכונות ותיקות

שיקום קווי ביוב ב17 נקודות ברחבי העיר, באורך כולל של כ-6,500 מ', שסבלו מסתימות ומבעיות רבות, לרווחת התושבים. כיום בוצעו 14 פרויקטים מתוך ה17. השאר צפויים להתבצע עד שנת 2019.

קו מאסף מערבי

מדובר בקו ביוב ראשי אשר מאסף– כ 30% משפכי כלל תושבי העיר לוד. קו זה חוצה את תוואי רכבת ישראל בנקודה בה עוברות 6 מסילות רכבת המרכזות את כלל תנועת הרכבות מצפון לדרום. קו המאסף הישן הינו קו אסבסט ישן כבן 25 שנה. מצבו בכי רע, בחלקו שבור, נסתם חדשות לבקרים גורם למפגעים סביבתיים ועלול בכל רגע לקרוס ולהוביל לקריסת מסילות הרכבת ולסכנה מוחשית לציבור התושבים וכן לזיהום סביבתי משמעותי. לפיכך יצא תאגיד מי לוד לביצוע החלפת הקו. הקבלן הראשי שנבחר לביצוע הפרויקט הינו "מי העמק". הפרויקט החל בשנת 2017 וצפוי להסתיים בשנת 2019.