פרסומת

דלג לתוכן העמוד
שירותים דיגיטליים

מכרז פומבי 02/2019 מכרז לעבודות דיגום ובדיקות מעבדה של שפכים סניטאריים,שפכי תעשייה ומי רשת

לצפייה בקובץ המצורף למכרז