פרסומת

דלג לתוכן העמוד
שירותים דיגיטליים

מכרז 02/2019 מכרז לעבודות דיגום ובדיקות מעבדה של שפכים סניטאריים, שפכי תעשייה ומי רשת

מכרז מעבדות -מסמך א - סופי.pdf

מכרז מעבדות -מסמך ב - סופי.pdf