דלג לתוכן העמוד
שירותים דיגיטליים

מכרז פומבי מס' 02/2022 לביצוע עבודות להנחת קווי סניקה לביוב ודרך שירות בתוואי המקביל לכביש 40 (לוד- רמלה)