פרסומת

דלג לתוכן העמוד
שירותים דיגיטליים

מכרז קו ביוב ברחוב דרכי משה, מזרחי דוד ויצחק רבין-הפרדה מפלסית 129 לוד - מכרז פומבי מס' 03/2018

קובץ המכרז 

קבצים נלווים: