במסגרת ייעול תהליכי העבודה וטיוב הנתונים הוחלט בתאגיד "מי לוד" לצאת לפרויקט ה GIS.  
מטרת פרויקט ה GIS הינה בנייה, הפקה וניהול של נתוני תשתיות המים והביוב בעיר, שתספק, הן לתאגיד והן לתושבי העיר, מידע אמין ואינטגרטיבי אודות התשתיות העירוניות, באמצעות טכנולוגית ESRI מתקדמת וכן תוביל לייעול תהליכי קבלת החלטות ועבודה שוטפת בארגון.

בימים אלה נמצא התאגיד בעיצומו של איסוף הנתונים ומיפוי התשתיות בעיר. עם סיום המיפוי והטמעת הנתונים במערכת, תועלה המערכת לאוויר ותאפשר לתושבי העיר שיהיו מעוניינים בכך לקבל מידע אמין אודות התשתיות בעיר ובסמוך למקום מגוריהם.