תגובת תאגיד מי לוד לתחקיר חדשות 13, בנוגע למדי מים 'אוקטב' של חברת 'ארד':


במטרה לדייק ככל שניתן את חישוב הצריכה וכדי להבטיח שקיפות ושמירה על זכויות התושבים, תאגיד מי לוד ביוזמתו ובמימונו, התקין אביזר 'אל חוזר' בכל מדי המים הראשיים בעיר בקוטר של 1.5-2 צול, מסוג אוקטב השייכים לחברת ארד ומוזכרים בכתבה, בעלות כוללת של כמיליון ₪. 

תפקיד האביזר הוא לחסום אפשרות של זרימה הפוכה של המים מהצנרת המשותפת של הבניין חזרה אל הצנרת הציבורית, ובכך מבטיח גם במדים מסוג אוקטב כי התושבים יחויבו על המים שצרכו בפועל בלבד. 

חשוב לציין כפי שנמסר מחברת ארד כי  תופעה זו של אי התאמה בין כמות המים שנמדדה כאשר זרמה קדימה לעומת המים שעברו בזרימה לאחור, הנה זניחה. התופעה אינה קיימת כלל במדי מים מסוגים אחרים.

עוד חשוב לציין כי אביזר ה"אל חוזר" מותקן לעיתים כאביזר נפרד ולעיתים כחלק ממד המים ובמקרה זה אינו ניתן לזיהוי בצורה חיצונית. למען הסר ספק, תושבים המעוניינים לקבל מידע אודות קוטר מד המים הראשי בבניין  ואישור שאכן מותקן בצנרת הנכס הראשית אביזר האל חוזר, עליהם לפנות לתאגיד ואנו נשלח נציג לטיפול בנושא.

על כן, למרות האמור בכתבת התחקיר על שעוני 'ארד', תושבי לוד מחויבים בפועל רק על פי הצריכה האמיתית שלהם. בכל מקרה פרטני יש לפנות לתאגיד ונשמח לתת שירות ולסייע ככל שניתן בכלים שברשותנו".