תושבים יקרים,

בעקבות כתבה שגויה של משרד הבריאות שפורסמה בתאריך 30.3.2022 בנושא סקר  תרכובות PFAS  בקידוחי מי שתייה,  

היום יצא משרד הבריאות בהבהרה:

משרד הבריאות חוזר ומבהיר, כי מי השתייה המסופקים ראויים לשתייה ועומדים בכל ערכי הסף הבריאותיים שנקבעו.

לפרטים נוספים: 

הבהרה בהמשך לפרסום.pdf

https://www.gov.il/he/Departments/news/31032022-01