תושבים יקרים,

לידיעתכם, ביום ט' באב 7.8.22 – תיסגר קבלת הקהל בתאגיד בשעה 14:00

 

9beaav.pdf