Уведомление о временном прекращении  водоснабжения

إعلان عن إنقطاع المياه

 

הודעה על הפסקת מים

בעקבות עבודת תשתית  ברחוב השקד

תופסק אספקת המים לרחובות השקד, זית ותאנה

ביום ה' 11.8.22

מהשעה 8:00 עד לשעה 12:00

 

 

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית