הודעה על הפסקת מים

בעקבות עבודת תשתית(הסגירה לצורך בדיקות מגופים)

תופסק אספקת המים לרחובות:

שד' דוד המלך 14, 14א, 18.

     שד' ירושלים 2.

   רח' חרוב, תות.

     רח' הברושים, חללי מינכן, אילת, גושן, שפירא 19, שפירא 21, שפירא 23, גרינבוים, גלעד, אבא אחימאיר.

בלילה שבין יום שלישי לרביעי

(9.7.2019-10.7.2019)

מהשעה 00:00 עד לשעה 04:00