בעקבות עבודת תשתית ברחוב בן שמן

תופסק אספקת המים לרחוב, בתאריך 18.8.2019

מהשעה 09:00 עד לשעה 13:00

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית

בברכה,

תאגיד מי לוד בע"מ