תושבים יקרים, בהמשך לקבלת אישור לביצוע עבודות מרכבת ישראל בפרויקט הפרדה מפלסית 129              

ועל פי דרישת המשטרה ואישור העירייה, העבודות ברח' משה מזרחי להנחת שוחות הביוב על קו הקידוח שבוצע וכן חיבורי הניפלים לשוחות אלו,

יבוצעו בסגירה מלאה והרמטית של הרחוב מצומת דרכי משה ועד צומת יצחק רבין.

במהלך הסגירה לא תתאפשר תנועת רכבים בקטע הסגור.

תחילת העבודות הינה ביום ראשון ה24.11.19 וימשכו עד יום חמישי כולל 29.11.19.

העבודות יבוצעו במהלך הלילה, הקטע ייסגר משעה 21:00 ויפתח לתנועה בשעה 05:00 בבוקר.