בעקבות עבודת תשתית ברחוב המלאכה

תופסק אספקת המים לרחוב

בתאריך 16.2.2020

מהשעה 07:00 עד לשעה 11:00