בהמשך לפרסומים אודות צריכה מוגברת של בקבוקי מים לשתייה , ולאור השמועות הלא מבוססות

אודות דרכי ההידבקות בנגיף הקורונה , רשות המים ובכללה תאגיד מי לוד מבהירים כי אין כל קשר בין

נגיף הקורונה לאיכות מי השתייה בברזים.

נדגיש: הנגיף אינו עובד דרך מערכות הביוב, ועל כן אין כל סכנה מהידבקות בנגיף דרך מערכות אלו.

משק המים בישראל מתנהל כסדרו , ואין כרגע חשש לשיבושים באספקת מים בישראל בשל הנגיף.

גם במידה וחלילה יחולו התפתחויות שיחייבו נהלי חירום, תאגיד מי לוד ערוך ומתורגל לכל תרחיש.

בנוסף, על רקע הנחיות משרד הבריאות להפחית התקהלויות לא נחוצות, אנו מזכירים כי את כל הפעולות

הקשורות לחשבון המים ניתן לבצע באתרי האינטרנט, במוקדים הטלפונים, באתר התאגיד

ובתכתובות בדו"אל שרות לקוחות - מי לוד info@mei-lod.co.il.