החל ממחר יום רביעי 25/3/20 ולמשך שבועיים

התאגיד ממשיך בעבודות התשתיות במסגרת פרויקט לוד 129 "הנחת קו ביוב" בשכונת הרכבת.

העבודות יהיו במתכונת עבודות לילה ותהיה סגירה מלאה וחסימת תנועה ברח' דרכי משה.

הסגירה תחל ב 22:00 בלילה ועד- 5:00 בבוקר.

התושבים יעודכנו.

כמו כן ישנו תיאום מלא עם מנהלי העבודה בשטח.