כחלק מפרויקט לשיקום צנרת המים העירונית ברח' האשכולית,

ובמסגרת פרויקט החלפת מדי המים בעיר למדי מים מסוג קר"מ ("קריאה מרחוק") – מדי מים "חכמים" אשר יאפשרו איתור נזילות בזמן אמת ויחסכו לתושבים כסף רב,

יבצע התאגיד בטווח התאריכים 9.6.20-25.6.20 עבודה להוצאת מדי המים ברחוב האשכולית אל מחוץ לחצרות הפרטיות, וכן החלפת קו מים ראשי ברחוב.

 

העתקת מדי המים אל מחוץ לחצרות הבתים, תאפשר לתאגיד גישה שוטפת אל מדי המים לצורך קריאתם הסדירה, החלפתם ובדיקתם במידת הצורך.

החלפת קו המים הראשי ברחוב נעשית עקב ריבוי פיצוצי צנרת בקו המים.

 

**במהלך העבודות תיתכן אי נוחות בגישה אל הבתים, עמכם הסליחה. התאגיד עושה את מירב המאמצים להקל על הגישה מהרחוב אל הבתים הפרטיים.