תושבים יקרים,

בעקבות עבודות תשתית ברחוב השיטה, ביום ד' 4/11/2020 בין השעות 9:00-13:00,

תופסק אספקת המים לרחובות: השיטה והשקמה. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.