ביום ראשון  8.11.2020 ועד ליום חמישי 12.11.2020

יכנס התאגיד לבצע עבודות להעתקת קו ביוב מחצרות הבתים לשטח העירוני ברחוב בילו.

 

העבודות יחלו בשעה 8:00 ויסתיימו בשעה 16:00 בכל יום.

עקב כך תחסם  הגישה לרחוב ובשעות אלו לא תתאפשר כניסה ויציאה של כלי רכב .

 

נבקש את פינוי הרכבים החונים במקום העבודה.

במקום תורגש תנועת כלים כבדים ונבקש שלא להסתובב באזור העבודות.

 

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית.