תושבים יקרים, ביום שני, ה21.12, תאגיד המים יכנס לעבודות תיקון אספלט והכנה לחיבור קו המים החדש בסמטת דלקול.

הכביש בסמטת דלקול ייסגר לתנועה מהשעה 8:00 בבוקר עד לשעה 15:00 לצורך תיקונים אלה.

במקום יוצבו שוטרים להסטת התנועה.

תופסק אספקת המים למפעל דלקול ולתושבים המחוברים לקו המים שיוחלף.

אנשי קשר במפעל עדכנו כמו גם התושבים הרלוונטיים קיבלו הודעת sms  על סגירת המים.