חברי הדריקטריון וההנהלהחברי הדירקטוריון:

יו"ר הדירקטוריון עו"ד אמירה באבא 

דירקטור עו"ד עמרם אביטל 

דירקטורית גב' אפרת אברהם 

דירקטור מר יריב אורלי 

דירקטור מר עמוס חג'ג'

דירקטור עו"ד מאיר אסולין

דירקטור מר יוסי פראג'

חברי ההנהלה:

  • מנכ"ל -  עו"ד פזית נויברגר.
  •  מ"מ מהנדס ראשי - נועה אמסלם.
  • מנהל שירות לקוחות וגביה - הראל דניאלי.
  • מנהל כספים - רו"ח נועם צור*.


* מיקור חוץ