חברי הדריקטריון וההנהלהחברי הדירקטוריון:

  • יו"ר הדירקטוריון עו"ד רדואן אבו ערארה.
  • דירקטור עו"ד עמרם אביטל.
  • דירקטורית גב' אפרת אברהם.
  • דירקטורית רו"ח אילנית אלמקיאס.
  • דירקטור מר יריב אורלי.

 

חברי ההנהלה:

  • מנכ"ל -  עו"ד פזית נויברגר.
  •  מ"מ מהנדס ראשי - נועה אמסלם.
  • מנהל שירות לקוחות וגביה - הראל דניאלי.
  • מנהל כספים - רו"ח נועם צור*.


* מיקור חוץ