חברי הדריקטריון וההנהלהחברי הדירקטוריון:

עו"ד אמירה באבא – חב' דירקטוריון

יריב אורלי – חבר דירקטוריון

עו"ד מאיר אסולין – חבר דירקטוריון

עו"ד בת חן שרביט – חב' דירקטוריון

חברי ההנהלה:

  • מנכ"ל -  עו"ד פזית נויברגר.
  •  מהנדסת ראשית - נועה אמסלם.
  • מנהל שירות לקוחות וגביה - הראל דניאלי.
  • מנהל כספים - רו"ח נועם צור*.
  • מנהלת משאבי אנוש- עו"ד יפעת אטיאס.


* מיקור חוץ