ילד עם משקפתתאגיד "מי לוד" ישאף להיות תאגיד מוביל במתן שירות, באיכות המים וברמת הפיתוח והתחזוקה של תשתיות המים והביוב.
תאגיד "מי לוד" יעמיד בראש סדר העדיפויות מיצוי רווחתם של תושבי לוד, תוך ייעול תהליכים ארגוניים וחתירה לשדרוג מתמיד של תשתיות המים והביוב בעיר