אוכלוסיית בעלי הצרכים המיוחדים בקהילה (אוכלוסיות תל"ם = אוכלוסיית תשומת לב מיוחדת) מונה את הכפופים לחוק סיעוד ובכללם מרותקי בית, נכים, עיוורים, מוגבלים ועוד המדווחים לאגף הרווחה בעירייה, המכירה ו/או התומכת בהם באופן שוטף בכל ימות השנה.
על פי התוכניות של העירייה והתאגיד, יקבל כל תושב הנמנה על אוכלוסייה זו, שיימצא בזמן המשבר באזור המנותק ממים, את מנת המים המגיעה לו על ידי מערך מתנדבים של עיריית לוד שיגיעו עד לביתו.

בעיר לוד כמו בערים אחריות במדינה יש בנוסף לאוכלוסיות בעלת צרכים מיוחדים בקהילה גם מוסדות יעודיים לאוכלוסיות אלה, מוסדות אלה מוגדרים כמפעלים חיוניים המחויבים להחזיק, עפ"י הנחיות הרשויות הממשלתיות, מלאי מים בשגרה למצבי חירום. קיימות הנחיות המותאמות למוסדות המונחים ע"י משרד הבריאות או ע"י משרד הרווחה.