מפקחיםפנקס ובנו בע"מ

מפקחיםקו מדידה בע"מ

מפקחיםטלזיו

מפקחיםרם מדידות

מפקחיםגיאופוינט

מפקחיםשלסינגר מדידות ומערכות מידע בע"מ

רזניק מערכות תשתית (1995) בע"ממפקחים

מפקחיםקנה מידה

מפקחיםכוכב הצפון מדידות והנדסה בע"מ

מפקחיםחברת מאפו פרו בע"מ

מפקחיםחגי וייס