מפקחיםפנקס ובנו בע"מ

מפקחיםקו מדידה בע"מ

מפקחיםטלזיו

מפקחיםרם מדידות

מפקחיםגיאופוינט

מפקחיםשלסינגר מדידות ומערכות מידע בע"מ

מפקחיםרזניק

מפקחיםקנה מידה

מפקחיםכוכב הצפון מדידות והנדסה בע"מ

מפקחיםחברת מאפו פרו בע"מ