מדינת ישראל נמצאת באופן מתמיד תחת איומים שונים, העשויים לפגוע גם בתשתיות המים והביוב.

פגיעה במערכת המים והביוב עלולה להתרחש כתוצאה ממלחמה, פעולת טרור יזומה, אך גם בעיתות רגיעה וללא התרעה מוקדמת כתוצאה מרעידות אדמה, או במקרים של תקלות טכניות במערכת הולכת המים לבתי התושבים בהיקפים שונים.

לשם כך, הגדירה המדינה מספר מצבי יסוד שיסייעו לרשויות ולאוכלוסייה להיערך מבעוד מועד לביצוע ההכנות הנדרשות. הכנות אלה נועדו בכוונה לאפשר רציפות תפקודית של תושבי העיר ושל כלל המערכות העירוניות, לצמצם את הנזקים במקרה חירום ולחזור לחיי שגרה מהר ככל האפשר.

תאגיד "מי לוד" ועיריית לוד פועלים בשיתוף פעולה בכל הנוגע למשק המים לשעת חירום, לאורך כל השנה. אנו מקיימים תרגילים משותפים, פגישות ותיאומים, על מנת להיות ערוכים ככל האפשר לכל תרחיש חירום אפשרי. 
מסמך פירוט מצבי היסוד, מפרט את אותם מצבי חירום והמשמעויות הנגזרות מהם, תוך מתן הסבר קצר על התפקוד הנדרש מתאגיד המים והעירייה במקרים אלה. נא קראו את הפירוט, על מנת שאם חלילה יוכרז מצב חירום על ידי המדינה או על ידי רשות המים, תדעו מהן השלכותיו ותכירו את הפעילויות שמבצעים התאגיד והעירייה כדי להמשיך ולספק שירותים לתושבי העיר. בנוסף, בעת חירום ידווחו כלי התקשורת על מיקום תחנות חלוקת מים ברחבי העיר. כמו כן, יהיה המידע זמין עבורכם באתרי האינטרנט של העירייה והתאגיד, וגם באמצעות הודעות טלפוניות, ובכל אמצעי אשר יעמוד לרשות התאגיד בהתאם למצב.

עדיף להיות מוכנים