בעיר לוד מותקנת מערכת קריאה מרחוק (קר"מ) - מערכת טכנולוגית מתקדמת לקריאת מדי המים באמצעות שידור מרחוק. המערכת מספקת דיווח מדויק של צריכת המים בזמן אמת, דבר המאפשר לתאגיד לזהות בזמן צריכות מים חריגות, נזילות או תקלות במד המים.

 

לפי הוראות כללי תאגידי מים וביוב – חשש לנזילה במד מים משויך/פרטי, מתקיים כאשר קיימת צריכת מים רציפה לפרק זמן העולה על 24 שעות.

במד מים משויך/פרטי ההתראה מתקבלת אם לא היתה הפסקה בצריכת המים של לפחות 3 שעות במהלך 24 שעות רצופות.

עם קבלת ההתראה במערכת על חשש לנזילה, התאגיד שולח הודעת טקסט לדיירים תוך 2 ימי עסקים (ובחלק מהמקרים גם מבצע שיחה טלפונית).

אם ההתראה נמשכת, או אם לא קיים בידי התאגיד מספר הטלפון של הצרכן, נשלח מכתב בדואר במסגרת המועדים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב.

 

במקרה של התקנת מד מסוג גלאט, הכולל מנגנון השבתת הפעילות החשמלית בימי מנוחה, לא ישלחו התראות על חשש לנזילה ככל והן יאותרו במהלך ימי המנוחה. התקנת מד מים מסוג גלאט מבוצעת בהתאם לבקשת התושב, בכפוף לתשלום.