אגירות

אגן ניקוז

אוגר תפעולי

אוסמוזה הפוכה

אוקסיקלינה

אזור בלתי רווי

אזור רווי

אטמוספרה

אידוי

אלקטרודיאליזה

אפקט החממה

אקווה

אקווה חופשית

אקווה כלואה

אקווה שעונה

אקוויטרד

אקוויקלוד

אקולוגיה

אקלים

באר

באר ארטזית

בוהן

בוצה

בזלת

ביומסה

ביצה

בצורת

בקע

בריזה

גאולוגיה

גאות

גשמים חומציים

דה-ניטריפיקציה

דולמיט

דיות

דיספרסיה

דיפול

הטמעה

הידרוגאולוגיה

הידרוגרף

הידרולוגיה

הידרוספרה

היסטרזה

היפולימניון

המלחה

הסעה

העתק

הפחתה

הפלרה

התפלה

זיאופלנקטון

זיהום

זיקוק

זריעת עננים

חדירות

חוק ג'יבן-הרצבג

חוק דרסי

חידור

חיטוי

חישה מרחוק

חרסית

טקטוניקה

ייצור ראשוני

כבול

כוח הכבידה

כלורינציה

לבה

לגונה

לימנולוגיה

מאגר

מאזן מים

מבחן שאיבה

מבחן שיוב

מדבור

מוביל מלוח

מוליכות הידראולית

מונומיקטי

מזג אוויר

מחזור

מחזור המים בטבע

מט"ש

מטאורולוגיה

מי תהום

מים מטאוריים

מים מליחים

מים פוסיליים

מים קשים

מיקרו מזהמים

מכתש הידרולוגי

מלחה

מלמ"ק

מלמ"ש

ממברנה

מעטפת הידרטציה

מפלס פיאזומטרי

מתח פנים

נגר עילי

ניטריפיקציה

נקבובית

סבחה

סטרטיגרפיה

סינון

סכר

ספיחה

ספיקה

עומד הידראולי

עיבוי

עיור

עכירות

עננת מזהמים

פוטוסינתזה

פלאו-הידרולוגיה

פלנקטון

פן-ביני

פרשת מים

צח"ב

צח"כ

צל הגשם

צמיגות

קו זרם

קו פרשת מים

קו שווה פוטנציאל

קולחים

קומפקציה

קונגלומרט

קידוח

קרחון

קרסט

שאיבת יתר

שיווי משקל

שיקוע

שפילה

שפכים

שקע ברומטרי

תא קונבקציה

תווך איזוטרופי

תווך נקבובי

תווך סדוק

תולכה

תמלחת

תנועת הסישים

תרמוקלינה

תשטיף