לוגו"מי-לוד בע"מ" הנו תאגיד המים והביוב של העיר לוד. התאגיד הוקם בנובמבר 2008, לשם מתן שירותי מים וביוב לתושבי העיר, מכוח חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001. תאגיד "מי לוד" מעניק שרותי מים וביוב לתושבי העיר לוד בה מתגוררים כ-75,000 נפש, שהם כ-22,000 יחידות דיור. צריכת המים של העיר לוד, מגיעה לכ- 5.5 מיליון מ"ק בשנה, כאשר כל המים הנצרכים בעיר לוד, נקנים מחברת "מקורות".

התאגיד עוסק בתחזוקה, שדרוג ופיתוח של צנרת המים והביוב בעיר. כמו כן, פועל התאגיד ליישום שוטף של טכנולוגיות מתקדמות, המאפשרות שיפור במי השתייה וטיפול יעיל במי הביוב.
תאגיד "מי לוד" פועל לפי קו ערכי ברור, אשר במסגרתו הוא מתחייב לספק לתושבי העיר מים ושירותי ביוב באיכות, יעילות ואמינות, תוך הקפדה על מעורבות והתחשבות בערכים חינוכיים של חיסכון במים ושמירה על איכות הסביבה. 

בחודש דצמבר 2011 קיבל תאגיד "מי לוד" הסמכה לתקן  9001 ISO. במסגרת תהליך  ההסמכה   ביצע התאגיד כתיבה ועריכה של נהלי איכות והוראות עבודה לתהליכי העבודה בכל מערך השירותים והפעילויות שעליהם מופקד התאגיד וכן פיתח מערכת תחזוקת איכות פנימית שתאפשר שיפור מתמיד של תהליכי העבודה והשרות.