15/5/19 רמלוד+ שדרוג מערכת הביוב העירונית פרוייקט "מהיר לעיר"  
מי לוד רמלוד 15.5
 
13/3/19 רמלוד+ תאגיד "מי לוד" מסכם שנת פעילות 2018 בהצטיינות  
רמלוד פלוס- מי לוד מסכם שנת פעילות 2018