13/3/19 רמלוד+ תאגיד "מי לוד" מסכם שנת פעילות 2018 בהצטיינות  
רמלוד פלוס- מי לוד מסכם שנת פעילות 2018