מצבי היסוד הוגדרו על סמך תרחישים אפשריים שנקבעו על פי ניסיון העבר. כל מצב יסוד מתייחס לתרחיש מסוים וההשפעות שלו על הפעולות השוטפות.
תפקידו של תאגיד המים במצב חירום נוגע לאספקת המים ברחבי העיר. בנוסף, מפורטות פעילויות שהתאגיד ינקוט בהן, על מנת להמשיך ככל שניתן בשגרת אספקת מים מהצנרת, או לחלופין, באמצעות תחנות חלוקת מים. במקביל לפעילות זו יבצע התאגיד פעולות נוספות לתיקון התשתיות מהר ככל שניתן.


מצב יסוד 3- שיבושים באספקת המים

יש לזכור כי מערכת חלוקת המים תלויה באספקת חשמל סדירה, ועל כן, במצב של פגיעה במערכת החשמל, צפויים קשיים באספקת המים עקב צמצום בתפוקת המים וירידת לחצים כתוצאה מאי פעילותם של מכוני מים המשמשים להגברת לחץ המים בשגרה. על פי הנחיות המדינה, במצב זה תוגבל כמות המים בעיר לוד לכדי - 80 ליטר ליממה לנפש לכלל הצרכים, למימושו של יעד זה  יידרשו בין השאר הפעילויות הבאות:

תאגיד "מי לוד" ישלוט על אספקת המים בעיר ע"י ויסות המים ברחבי העיר, כך שהפגיעה בשגרת היום לתושבים, תהיה מזערית ככל שניתן. 
התושבים יצטרכו להיאזר בסבלנות נוכח הפסקות מים לסירוגין שיחולו בבתים, כדי לאפשר לכלל התושבים בעיר לקבל את מנת המים המגיעה להם.
צוות התאגיד ינחה את התושבים לנקוט במשמעת מים, הווה אומר, לצמצם השקיית גינות, שטיפת כלי רכב ופעולות הצורכות כמויות מים רבות ואינן חיוניות בעיתות מצוקה.


מצב יסוד 4 - לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בחלק משכונות העיר

במצב זה צפויה פגיעה בצנרת המוליכה מים לבתי התושבים בחלק משכונות העיר, ברמה שלא תאפשר זרימת מים בצנרת. כמו כן, ייתכנו מצבים בהם לא יתאפשר שימוש במי הברז לצורכי שתייה מחשש לזיהומם. 
על פי הנחיות המדינה, כמות המים שתסופק לתושב המנותק ממים במצב זה הינה 20 ליטר לנפש ליממה.
תאגיד "מי לוד" יערך לחלוקת מים באזורים שנפגעו, באמצעות פריסת תחנות חלוקת מים. התחנות יפעלו על בסיס מיכלים נייחים שיפוזרו במתקנים/בשטחים ציבוריים שונים ברחבי העיר על פי תכנון קבוע מראש. בעת חירום יפורסם מיקום תחנות החלוקה שיפתחו בפועל כנגזר מאופי האירוע באמצעי התקשורת, באתר התאגיד, באתר העירייה ובאמצעים נוספים. 
התושבים יתבקשו להגיע לתחנה הקרובה אליהם כדי לקבל מים במיכלי קיבול, אותם יקבלו בתחנת החלוקה. (רצוי להצטייד במיכלים נוספים מהבית). מאחר שאזור הניתוק אינו ידוע מראש, בוצע בתאגיד בתאום עם עיריית לוד תכנון מפורט לפריסת תחנות חלוקת מים בכל חלקי העיר, כדי להתמודד באופן הטוב ביותר עם כל תרחיש. ניתן למצוא באתר מפה וטבלה של תחנות חלוקת המים הפוטנציאליות למצב יסוד זה  ברחבי העיר במקרי חירום/משבר מים.
 

LodHerum4

מצב יסוד 5 - לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בכל העיר

זהו המצב החמור ביותר מבחינת חירום, ובמסגרתו תידרש במקרים קיצוניים חלוקת מים לכלל תושבי העיר. מצב זה ייתכן עקב פגיעה חמורה בתשתיות או לחילופין, חשש לזיהום מים נרחב. 
התאגיד נערך גם למצב זה, אשר במהלכו תחולק לכל תושב מנת מים של 4 ליטר ליממה לשתייה בלבד. יצוין כי כמות המים נקבעה על ידי המדינה ככמות מינימאלית לנפש. 
במצב 5 יחולקו לתושבים מים במיכלים בשיטה דומה לזו שפורטה במצב חירום 4, בתחנות חלוקה שייפרסו בכל רחבי העיר. 
בנוסף, כדי להקטין את המצוקה ולאפשר חלוקה כנדרש, קיימת תוכנית לתגבור העיר במידת הצורך ועל פי החלטת המדינה, בבקבוקי מים מינרלים אשר ויחולקו ברשתות השיווק הגדולות שבעיר.
 ניתן למצוא באתר מפה וטבלה של תחנות חלוקת המים פוטנציאליות למצב יסוד זה  ברחבי העיר  במקרי חירום.

LodHerum5

 

למעבר למפת העיר לוד בשעת חירום לחץ כאן

למעבר לנקודות חלוקת מים במצב חירום 4 לחץ כאן

למעבר לנקודות חלוקת מים במצב חירום 5 לחץ כאן