החלפת קווי מים ברחוב צה"ל דרום (העיר העתיקה)

באזור רחוב צה"ל דרום מונחים בקרקע קווי מים בקטרים שבין "1 ל"4, חלקם רדודים ולא מחוברים, סובלים מפיצוצים רבים ומהתחברויות בעייתיות. מטרת הפרויקט הינה הסדרה, ביטול קוים מיותרים והחלפה של הקווים הפגועים, כמו גם שינוי במיקומי התחברויות הצרכנים באזור.

הנחת קו מים ברחוב המחקר

ברחוב המחקר קיים חיבור צרכן גדול שמשמש את התעשייה באזור, המקבל מים מקו שעובר מתחת לפסי הרכבת. קו זה בעייתי וקשה לגישה בגלל מיקומו. מטרת הפרויקט הינה להניח קו מים חדש לאורך רחוב המחקר, בקוטר "8 ואספקת מים לחיבור הצרכן הקיים מכיוון מערב. מלבד זאת, מתוכננים באזור פרויקטים עתידיים כגון תב"ע לוד צפון, הפרדה מפלסית של הרכבת והקו החום של הרכבת הקלה, פרויקטים אלה ישנו דרסטית את התשתיות באזור והקו הישן מפריע ועלול להיפגע.

שיקום ושדרוג קווי ביוב בשכונת לוד הצעירה

תאגיד מי לוד יזם פרויקט להחלפת קווי הביוב בשכונת לוד הצעירה הממוקמת מערבית לכביש  40

ודרומית לצומת הכניסה לעיר "לוד מרכז. קווי הביוב בשכונה יחוברו למערכת הולכה מרכזית" מאסף ביוב מזרחי" הנמצאת מזרחית לכביש 40.

קו סניקה ראשי - קטע א

תוספת לקו הסניקה החדש, באורך של כ-500 מ' וקוטר 900 מ"מ. כיום קטע הקו עשוי מפיברגלס  ויש להחליפו בקו HDPE ולהשלים את ביצוע הקו שהיה בשלב א'. הקו החדש יתחבר לתחנת השאיבה הקיימת של רמלוד.

קווי ביוב בשכונות שרת וחב"ד

התאגיד מתכנן שיקום תשתיות ביוב בשכונות חב"ד ושרת, בהן תשתיות הביוב ישנות וסובלות מבעיות רבות. הפרויקט צפוי להתחיל בסוף שנת 2018.

קווי מים וביוב בכביש מס' 8

במסגרת שיקום תשתיות באיזור פרדס שניר וסלילת כביש מס' 8, התאגיד מתכנן הנחת קווי מים וביוב לאורך הכביש. הביצוע יתחיל לאחר שיתקבלו כל האישורים לביצוע הכביש.

תחת שאיבה וקו סניקה בן שמן

שכונת בן שמן החדשה מתוכננת לקום מזרחית לכביש 40 צפונית לשכונות אחיסמך וגני יער. התאגיד מתכנן להקים תחנת שאיבה חדשה לביוב שתשרת את האגן המזרחי של העיר, יחד עם קו סניקה חדש שיוביל את השפכים למט"ש איילון.

תחנת שאיבה וקו סניקה ניר צבי

שכונת ניר צבי (הרובע המערבי) מתוכננת לקום באזור צפון-מערב של העיר, סמוך לגני אביב. לשם כך, התאגיד מתכנן להקים תחנת שאיבה חדשה לביוב, שתחליף את תחנת השאיבה הקיימת בשכונת גני אביב, יחד עם קו סניקה חדש שיוביל את השפכים למט"ש איילון.