תאגיד "מי לוד" רואה חשיבות עליונה בעבודה ע"פ נהלים ותווי תקן וזאת על מנת לספק את השירות האיכותי והמקצועי ביותר לצרכניו.

כחלק מתפיסה זו פעל התאגיד לעמידה בתקני איכות: איזו 9001-2015 'תו תקן איזו 27001' ותו תקן 5001 לניהול אנרגיה. תו תקן 14001 לניהול סביבתי ותו תקן 18001 לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית.

לאחר שהשלים התאגיד עמידה ב5 תוי תקן, קיבל את "תו הפלטינה" של מכון התקנים , המבטא את הסטנדרטים הגבוהים בכל תחומי אחריות התאגיד.