מדי שנה מבצע התאגיד תרגילים תיאורטיים ותרגילי שטח אשר בוחנים את יכולתו ואת ביצועיו, כשהמטרה היא לשדרג את ההערכות למצבים אלה. בתרגילים אלה נבדקים: שיפור תהליכי עבודת המטה של התאגיד והעירייה בכל הקשור לבניית תמונת המצב וביצוע הערכות מצב בלוח זמנים קצר ובאיכות המתבקשת, העלאת המיומנות של עובדי השטח והקבלנים בתאגיד בפריסת תחנות חלוקת מים לתושבים, שדרוג ממשקי העבודה עם גורמי העירייה ותרגול העובדים והמתנדבים כחלק מההערכות לחירום. התרגילים בעיקרם מבוצעים בשיתוף עיריית לוד.

תאגיד "מי לוד" ערך בסוף השנה שעברה (נובמבר 2012) תרגיל רחב היקף לבחינת היערכותו להתמודדות עם משבר בתחום אספקת המים וסילוק הביוב בעיר. בתרגיל בו השתתפו כלל עובדי התאגיד בסיוע של צוותי קבלני המשנה, וגורמי החירום והביטחון בעירייה, לקחו חלק גם נציגים ממשרדי ממשלה כמו הרשות הממשלתית למים וביוב, הממונה על תאגידי המים, משרד הבריאות, פיקוד העורף, המשרד להגנת העורף וחברת 'מקורות'. לקראת התרגיל בוצעה סדרה של הדרכות מקדימות הן לפורום המנהלים בעירייה בראשות ראש העיר, והן השתלמויות ותרגילי מנהלים מכינים למנהלים ולעובדים בתאגיד.
התרגיל דימה מצב של הפסקה באספקת המים השגרתית לתושבי העיר לוד, כתוצאה מאירוע מלחמתי, דבר שחייב  את תאגיד "מי-לוד" ביחד עם עיריית לוד להתמודד עם תרחיש זה. במסגרת התרגיל נפתחו חדר המצב בתאגיד ומרכז השליטה העירוני ונפרסו תחנות מים ברחבי העיר שאוישו ע"י מתנדבים (במקרה זה חניכים מהפנימייה הקדם צבאית בעיר שהוכשרו קודם התרגיל למשימה זו). בחלק מהתחנות אף בוצעה סימולציה מעשית של חלוקת מים לאוכלוסייה.
במסגרת התרגיל גם נבחנו זמני התגובה ויכולת הביצוע של עובדי התאגיד ועובדי הקבלן המגויסים לצורך זה, בפריסת תחנות מים מסוגים שונים בעיר ואספקת שוטפת של מים לתחנות.

במסגרת ההכנות לתרגיל ביצע התאגיד בסיוע העירייה הדרכה לתלמידי כיתות י' בבי"ס תיכון ישיבת "אלישיב" במגמה להכשירם כסדרנים וכמחלקי מים בתחנות חלוקה באם ייפתחו בעיר, תלמידי בית הספר ביחד עם חניכי הפנימייה הקדם הצבאית בעיר השתתפו באופן פעיל במהלך כל התרגיל.
התרגיל נערך כחלק ממימוש תכנית היערכות לשעת חירום ותוצאותיו נמדדו לצורך הפקת לקחים בנוגע לתכנית החירום בתחום המים.