תאגיד מי לוד מקיים באופן מחזורי תרגילים בשיתוף עם עיריית לוד במגמה להיערך בצורה המיטבית להתמודדות עם משברי מים.
חלק מהתרגילים מבוצעים במתכונת של 'משחקי מנהלים' בהם התאגיד מתמודד עם תרחישים שונים בכלל זה תרחישי מלחמה, רעידת אדמה, זיהום מים ועוד.
בתרגילים אחרים משולבים אלמנטים מעשיים הכוללים הפעלת קבלנים, פתיחת תחנות חלוקת מים וחלוקה בפועל של מים. 
תרגיל אחרון התקיים בתאריך  12.2021  בתרגיל תורגלה התמודדות התאגיד עם שיקום מערכת מים שזוהמה ומתן מים חלופיים לאזורים בהם נאסר השימוש במים.
בתרגיל לקחו חלק עיריית לוד, משרד הבריאות, חברת 'מקורות' ורשות המים.

כתבה.jpe