המים הם משאב לאומי ואסטרטגי מהמעלה הראשונה. המים הינם מצרך קיומי ומהווים את בסיס החיים של כולנו.

'משבר מים' הוא אירוע הגורם להפסקת אספקת מים ראויים לשתייה לאוכלוסייה רבת היקף. משברים בתחום אספקת מים יכולים לנבוע מפעילות יזומה ע"י האויב (פעולת לחימה התקפית), מאירועי טרור (פגיעה בתשתית, הרעלת מים יזומה) או לחילופין פגיעה בתשתית המים והביוב כתוצאה מאסון טבע (רעידות אדמה, שיטפונות) או כתוצאה מתקלה טכנית ו/או טעויות אנוש.

למשברים בתחום אספקת המים תהיה, כמעט תמיד כתוצאה מהפסקה סדירה ורציפה של אספקת המים, משמעויות גם בתחום סילוק הביוב הביתי והעירוני.

הניסיון המצטבר מאירועים בארץ ובעולם, כולל בשנים האחרונות, מצביע על כך שמשברים בתחום המים והביוב צפויים להתרחש בדרך כלל ללא התרעה ועל כן ישנה חשיבות רבה להיערכות המוקדמת.

במהלך השנים נבנתה במדינת ישראל הערכות למתן מענה למצבי משבר בתחום אספקת המים וסילוק הביוב, המשלבת את גורמי החירום ברמה הלאומית (מערכת הביטחון - צה"ל, המשרד להגנת העורף, משטרת ישראל, רשות המים, הרשות הייעודית למים לשע"ח, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה ועוד), כמו גם הערכות מקבילה במערך השלטון המקומי ובכללו הרשויות המקומיות באופן עצמאי או באמצעות תאגידי המים והביוב במקומות בהם הוקמו.

תאגיד 'מי לוד' בשיתוף עם עיריית לוד, הגדיר את ההיערכות למצבי חירום בתחום המים וסילוק הביוב כאחד מהיעדים המרכזיים לקידום. כחלק מהיערכות זו, התאגיד גיבש תכנית סדורה למתן מענה למצבים אלה, רכש ציוד מודרני לחלוקת מים, הכשיר כוח אדם כולל קבלנים לטובת הקמה ותפעול תחנות חלוקת מים וביצוע סבבי מילוי מים, כמו כן הוקם בתאגיד חדר פיקוד ('חדר מצב') לניהול משברי מים, כל זאת בשיתוף עם העירייה. תאגיד "מי לוד", המהווה חלק ממערך החירום העירוני, וגורמי החירום בעיריית לוד מקיימים השתלמויות עיתיות, הדרכות ותרגילים ע"ב גרף הפעילות של המשרד להגנת העורף והרשות הממשלתית למים וביוב לבחינת היערכותם למצבי חירום, בכלל ולמשברים בתחום המים, בפרט והתמודדות איתם לצורך שמירה על כשירות המערכות. בביקורות ובתרגילים שבוצעו בשנה האחרונה הוגדר התאגיד על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב "כתאגיד בכשירות גבוהה למוכנות למשברי מים".


תחנות חלוקת מים בחלוקה לאזורי חלוקה במצב יסוד 4

תחנות חלוקת מים בחלוקה לאזורי חלוקה במצב יסוד 5

תאגיד מי לוד הוכרז כמפעל חיוני, לשעת חירום. לצפייה באישור לחץ כאן.

תחנות חלוקת המים תיפתחנה בזמן אמת באזור המנותק מאספקת המים. ניתן להתעדכן בכל עת עם המוקד העירוני 106.

מפת חלוקה- מצב 4-

LodHerum4

מפת חלוקה-מצב 5-

LodHerum5