תאריך  תעריף נמוך למ"ק, כולל מע"מ תעריף גבוה למ"ק, כולל מע"מ 
 1 יולי 2018 6.312 ₪  13.461 ₪