מכרזים כללי

מכרזים כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז 01/2020 - לאספקת והתקנת יחידת שאיבה לתחנת שאיבה צפונית בלוד פומבי 31/01/2020 19/02/2020

עבור לארכיון המכרזים