מכרזים כללי

מכרזים כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי 03/2019 לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר פומבי 12/09/2019 29/10/2019
מכרז פומבי 04/2019לאספקת שירותי מוקד טלפוני לבירורים, למענה לתקלות ולתשלומים פומבי 12/09/2019 29/10/2019

עבור לארכיון המכרזים