מכרזים כללי

מכרזים כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי מספר 02/2020 - שדרוג המשך קו הסניקה מתא השקטה עד לתחנת שאיבה רמלה פומבי 16/01/2020 10/02/2020

עבור לארכיון המכרזים