מכרזים כללי

מכרזים כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז 01/2021 -החלפת קווי ביוב שכונות חב"ד ושרת בעיר לוד פומבי

עבור לארכיון המכרזים