מכרזים כללי

מכרזים כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז 01/2021 -החלפת קווי ביוב שכונות חב"ד ושרת בעיר לוד פומבי
מכרז 02/2021 שיפוצים (עבודות קבלניות במשרדי התאגיד החדשים) חיצוני

עבור לארכיון המכרזים