מכרזים כללי

מכרזים כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז קו ביוב ברחוב דרכי משה, מזרחי דוד ויצחק רבין-הפרדה מפלסית 129 לוד - מכרז פומבי מס' 03/2018 פומבי 19/08/2018

עבור לארכיון המכרזים