מכרזים כללי

מכרזים כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי 05/2020- קו ביוב מאסף צפוני לוד פומבי 04/06/2020 05/07/2020
מכרז 03/2020 לאספקת והתקנת מגוב אנכי בניקוי אחורי לתחנת שאיבה צפונית בלוד פומבי 18/02/2020 17/03/2020
מכרז 01/2020 - לאספקת והתקנת יחידת שאיבה לתחנת שאיבה צפונית בלוד פומבי 31/01/2020 19/02/2020
מכרז פומבי מספר 02/2020 - שדרוג המשך קו הסניקה מתא השקטה עד לתחנת שאיבה רמלה פומבי 16/01/2020 10/02/2020
מכרז פומבי 03/2019 לאספקת שירותי הדפסת והפצת חשבונות מים ו/או ביוב, מסמכים נלווים ודברי דואר פומבי 12/09/2019 29/10/2019
מכרז פומבי 04/2019לאספקת שירותי מוקד טלפוני לבירורים, למענה לתקלות ולתשלומים פומבי 12/09/2019 29/10/2019
מכרז 01-2019 לביצוע עבודות אחזקה ופיתוח רשת המים והביוב של העיר לוד. פומבי 11/07/2019 14/08/2019
מכרז 02/2019 מכרז לעבודות דיגום ובדיקות מעבדה של שפכים סניטאריים, שפכי תעשייה ומי רשת חיצוני 18/02/2019 06/03/2019
מכרז פומבי 02/2019 מכרז לעבודות דיגום ובדיקות מעבדה של שפכים סניטאריים,שפכי תעשייה ומי רשת פומבי 31/01/2019 06/03/2019
מכרז קו ביוב ברחוב דרכי משה, מזרחי דוד ויצחק רבין-הפרדה מפלסית 129 לוד - מכרז פומבי מס' 03/2018 פומבי 19/08/2018 01/11/2018
מכרז פומבי לאספקת ציוד טכני-מענה לשאלות פומבי 01/11/2018
מכרז פומבי לאספקת ציוד טכני פומבי 01/11/2018
מכרז פומבי 04/2020 מכרז קו ביוב מגני אביב - חלק א' (קו גרביטציוני רחוב המסגר) פומבי 21/09/2020

חזור למכרזים פעילים